۰۲۱-۶۵۵۶۷۹۶۲     

قوانین و مقررات

بازدید: 21658

متون ارسالی شما از طریق سامانه میکروپنل، باید مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد.

ارسال هرگونه پیام تبلیغاتی، توسط شماره هایی که خدماتی سازی شده باشند، تخلف محسوب شده، کلیه عواقب آن متوجه مالک شماره ارسال کننده می باشد.